Att dö by Christopher Hitchens

By Christopher Hitchens

Den eight juni 2010 kollapsade Christopher Hitchens i sitt hotellrum i long island. När diagnosen strupcancer fastställdes färdades han från de friskas land över until det karga landskapet som tillhör de sjuka. below de följande arton månaderna, fram until sin död i december 2011, skrev Christopher Hitchens oavbrutet och klarsynt om politik och kultur.

I denna fascinerande och intensiva berättelse om livets slut, beskriver Christopher Hitchens sjukdomens plågor och utforskar hur sjukdom påverkar våra intryck och vår omvärld. Medan cancern invaderar hans kropp och tvingar honom att brottas med dödens tidlösa gåta, omfamnar Hitchens alla känslor och skildrar personligt och filosofiskt hur det är att dö.

Att dö är en berättelse om att möta döden utan att vika sig för det okända, och en inblick i vad det innebär att vara människa. Christopher Hitchens sista verk är modigt och klarsynt, skriven med brutal ärlighet, sylvass intelligens och en humor som aldrig sviktar.

Show description

Read Online or Download Att dö PDF

Similar swedish books

Nextopia

Hur kan grapefruktjuice smaka apelsinjuice? Varför är guy lyckligare före giftermålet än efter? Hur kan iPhone utses until eventually världens bästa telefon innan den nått handeln? Varför satsar filmbranschen på trilogier? Svaret är förväntningar. Förväntningar har också lett until att imorgon blivit viktigare än idag.

Kort om känslor

Uppfanns den romantiska kärleken av medeltida skalder eller ligger den i människans natur? Blir du verkligen lycklig av att vinna på lotteri? Är det möjligt att bygga robotar som har känslor?

Dessa och många andra brännande frågor utforskas i Kort om känslor. Boken är en consultant until eventually de senaste teorierna på området och bygger på bred vetenskaplig forskning, från antropologi och psykologi until eventually neurovetenskap och artificiell intelligens. Boken tar läsaren med på en fascinerande resa rakt in i det mänskliga hjärtat.

Kort om mänskliga rättigheter

Kränkningar av mänskliga rättigheter är ett ständigt närvarande tema i nyhetsrapportering och politisk debatt. Från Guantanamos starkt kritiserade fångläger until eventually Darfurs etniska rensning och det världsomfattande förtrycket av kvinnor.

Kort om mänskliga rättigheter ger ett internationellt perspektiv på dagens livsviktiga diskussion. Här berörs bland annat frågor om tortyr, godtyckligt fängslande och diskriminering. Boken undersöker rättigheternas historia och filosofiska grund. Det handlar om vad mänskliga rättigheter faktiskt är, males också om vad de skulle kunna vara och om människorättsrörelsens framtid.

1914

Alla känner until mordet på ärkehertig Franz Ferdinand. Många tror att det var den främsta - kanske den enda - orsaken until eventually att första världskriget bröt ut. Andra vet att det visserligen var den utlösande händelsen males att sammanhanget var oerhört mycket mer komplicerat än så.

Extra info for Att dö

Sample text

Reggio Emilia har snabbt fått en mycket heterogen befolkning. — Att hålla samman skola och kultur är ännu viktigare i ett mångkulturellt samhälle, säger hon. Barnen är starka här När barnens arbete och uttryckssätt tar plats i staden handlar det inte bara om att till exempel ställa ut lite bilder i ett hörn av biblioteket. — Barnen är starka här, säger Sandra Piccinini, och de får ta plats. När teatern Ariosto behövde renovera sin gamla och slitna ridå för några år sedan, vände sig teaterchefen till en av de kommunala förskolorna och numera är det en magnifik ridå med blomster- girlanger gjorda av barn som möter teaterpubliken före och efter varje föreställning.

Grundidén sätts i ett system Loris Malaguzzi beskriver i en text med titeln "Lovsång till organisationen" H hur organisationen uttrycker det synsätt som ligger till grund för arbetet: "Förskolans identitet skapas av att man som vägledande strategi sätter barnen, lärarna, familjerna, den fysiska miljön och arbetsmiljön i centrum. Grundidén sätts i ett system". Organisationen är, menar han, ett uttryck för ett antal avgörande val man har gjort, val som gäller både vilka teorier och vetenskapliga synsätt man ska utgå ifrån och vilka mål man har med det pedagogiska arbetet.

En skillnad mot en traditionell svensk förskola är nog att personalens yrkesidentitet på många sätt understryks mer i Reggio Emilia. Länge var det hos oss viktigt att alla gjorde allting på förskolan och att man därmed delade solidariskt på alla typer av arbetsuppgifter. I Reggio Emilia har pedagogerna har ansvaret för pedagogiken, kocken lagar maten och medhjälparna tar hand om vilan, måltiderna och städningen. Men vilken arbetsuppgift man än har är man delaktig i den pedagogiska helheten. Alla är med och diskuterar verksamheten, all personal deltar i fortbildningen, alla har lika mycket tid avsatt för arbete med föräldrarna och all förskolepersonal sitter automatiskt i förskolerådet.

Download PDF sample

Rated 4.00 of 5 – based on 9 votes